Techniki

Informacja

Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.

Techniki pojedyncze

Crono

Nazwa MP Opis
Cyclone 2 Atak fizyczny w obszarze wokół celu
Slash 2 Atak fizyczny po linii
Lightning 2 Atak typu Lightning na jednego
Spincut 4 Atak fizyczny x2 na jednego
Lightning 2 8 Atak typu Lightning na wszystkich
Life 10 Wskrzeszenie postaci z minimum HP
Confuse 12 Atak fizyczny x4 na jednego
Luminaire 20 Bardzo silny atak typu Lightning na wszystkich

Marle

Nazwa MP Opis
Aura 1 Odnowienie niewielkiej ilości HP u jednego
Provoke 1 Możliwość założenia Confuse
Ice 2 Atak typu Water na jednego
Cure 2 Odnowienie części HP u jednego
Haste 6 Podwojenie szybkości dla jednej postaci
Ice 2 8 Atak typu Water na wszystkich
Cure 2 5 Odnowienie całości HP u jednego
Life 2 15 Wskrzeszenie postaci z całością HP

Lucca

Nazwa MP Opis
Flame Toss 1 Atak typu Fire po linii
Hypno Wave 1 Możliwość uśpienia przeciwnika
Fire 2 Atak typu Fire na jednego
Napalm 3 Atak typu Fire w obszarze wokół celu
Protect 6 Zwiększenie odporności na ataki fizyczne
Fire 2 8 Atak typu Fire na wszystkich
Mega Bomb 15 Silny atak typu Fire w obszarze wokół celu
Flare 20 Bardzo silny atak typu Fire na wszystkich

Frog

Nazwa MP Opis
Slurp 1 Odnowienie niewielkiej ilości HP u jednego
Slurp Cut 2 Atak fizyczny na jednego
Water 2 Atak typu Water na jednego
Heal 2 Odnowienie części HP u wszystkich
Leap Slash 4 Atak fizyczny na jednego
Water 2 8 Atak typu Water na wszystkich
Cure 2 5 Odnowienie u jednej postaci całości HP
Frog Squash 15 Atak o sile zależnej od HP (im mniej HP tym więcej obrażeń)

Robo

Nazwa MP Opis
Rocket Punch 1 Atak fizyczny na jednego
Cure Beam 2 Odnowienie niewielkiej ilości HP u jednego
Laser Spin 3 Atak typu Shadow na wszystkich
Robo Tackle 4 Atak fizyczny na jednego
Heal Beam 3 Odnowienie części HP u wszystkich
Uzzi Punch 12 Atak fizyczny na jednego
Area Bomb 15 Atak typu Fire w obszarze wokół Robo
Shock 17 Atak typu Lightning na wszystkich

Ayla

Nazwa MP Opis
Kiss 1 Odnowienie niewielkiej ilości HP u jednego
Rollo Kick 2 Atak fizyczny na jednego
Cat Attack 3 Atak fizyczny na jednego
Rock Throw 4 Atak fizyczny na jednego
Charm 4 Kradzież przedmiotu przeciwnikowi
Tail Spin 12 Atak na wszystkich w środ. obszarze pola walki
Dino Tail 15 Atak o sile zależnej od HP (im mniej HP tym więcej obrażeń)
Triple Kick 20 Trzy silne ataki fizyczne

Magus

Nazwa MP Opis
Lightning 2 8 Atak typu Lightning na wszystkich
Ice 2 8 Atak typu Water na wszystkich
Fire 2 8 Atak typu Fire na wszystkich
Dark Bomb 8 Atak typu Shadow w obszarze wokół celu
Magic Wall 8 Podniesienie odporności na magię
Dark Mist 10 Atak typu Shadow na wszystkich
Black Hole 15 Możliwość śmierci przeciwników w obszarze działania
Dark Matter 20 Bardzo silny atak typu Shadow na wszystkich

Techniki podwójne

Crono i Marle

Nazwa Techniki i MP Opis
Aura Whirl Crono - Cyclone - 2 MP Odnowienie części HP u wszystkich
Marle - Aura - 1 MP
Ice Sword Crono - Spincut - 4 MP Atak fizyczny plus Ice na jednego
Marle - Ice - 2 MP
Ice Sword 2 Crono - Confuse - 12 MP Atak fizyczny plus Ice w obszarze wokół celu
Marle - Ice - 8 MP

Crono i Lucca

Nazwa Techniki i MP Opis
Fire Whirl Crono - Cyclone - 2 MP Atak fizyczny plus Fire w obszarze wokół celu
Lucca - Flame Toss - 1 MP
Fire Sword Crono - Spincut - 4 MP Atak fizyczny plus Fire na jednego
Lucca - Fire 2 MP
Fire Sword 2 Crono - Confuse - 12 MP Atak fizyczny plus Fire w obszarze wokół celu
Lucca - Fire2 - 8 MP

Crono i Robo

Nazwa Techniki i MP Opis
Rocket Roll Crono - Cyclone - 2 MP Atak typu Shadow na wszystkich
Robo - Laser Spin - 3 MP
Max Cyclone Crono - Spincut - 4 MP Atak fizyczny w obszarze wokół Robo
Robo - Laser Spin - 3 MP
Super Volt Crono - Lightning 2 - 8 MP Atak typu Lighthing plus Shadow na wszystkich
Robo - Shock - 17 MP

Crono i Frog

Nazwa Techniki i MP Opis
X Strike Crono - Slash - 2 MP Atak fizyczny na jednego
Frog - Slurp Cut - 2 MP
Sword Stream Crono - Spincut - 4 MP Atak fizyczny plus Water na jednego
Frog - Water - 2 MP
Spire Crono - Lightning 2 - 8 MP Atak fizyczny plus Lightning na jednego
Frog - Leap Slash - 4 MP

Crono i Ayla

Nazwa Techniki i MP Opis
Drill Kick Crono - Cyclone - 2 MP Atak fizyczny na jednego
Ayla - Rollo Kick - 2 MP
Volt Bite Crono -Lightning - 2 MP Atak fizyczny plus Lightning na jednego
Ayla - Cat Attack - 3 MP
Falcon Hit Crono - Spincut - 4 MP Atak fizyczny wzdłuż poziomej linii
Ayla - Rock Throw - 4 MP

Marle i Lucca

Nazwa Techniki i MP Opis
Anitipode Marle - Ice - 2 MP Atak magiczny typu Shadow w niewielkim obszarze wokół celu
Lucca - Fire - 2 MP
Antipode 2 Marle - Ice 2 Atak magiczny typu Shadow w obszarze wokół celu
Lucca - Fire 2 - 8 MP
Antipode 3 Marle - Ice 2 - 8 MP Atak magiczny typu Shadow na wszystkich
Lucca - Flare - 20 MP

Marle i Frog

Nazwa Techniki i MP Opis
Ice Water Marle - Ice - 2 MP Atak magiczny typu Water na wszystkich
Frog - Water - 2MP
Glacier Marle - Ice 2 - 8 MP Atak magiczny typu Water w małym obszarze wokół celu
Frog - Water 2 - 8 MP
Double Cure Marle - Cure 2 - 5 MP Odnowienie całości HP u wszystkich
Frog - Cure 2 - 5 MP

Marle i Robo

Nazwa Techniki i MP Opis
Aura Beam Marle - Aura - 1 MP Odnowienie części HP u wszystkich
Robo - Cure Beam - 2 MP
Ice Tackle Marle - Ice - 2 MP Atak fizyczny plus Ice na jednego
Robo - Robo Tackle - 4 MP
Cure Touch Marle - Cure 2 - 5 MP Odnowienie całości HP u wszystkich
Robo - Heal Beam - 3 MP

Marle i Ayla

Nazwa Techniki i MP Opis
Twin Charm Marle - Provoke - 1 MP Kradzież przedmiotu z wyższą skutecznością
Ayla - Charm - 4 MP
Ice Toss Marle - Ice - 2 MP Atak fizyczny plus Ice w obszarze wokół celu
Ayla - Rock Throw - 4 MP
Cube Toss Marle - Ice 2 - 8 MP Atak fizyczny plus Ice w obszarze wokół celu
Ayla - Rock Throw - 4 MP

Lucca i Robo

Nazwa Techniki i MP Opis
Fire Punch Lucca - Fire - 2 MP Atak fizyczny plus Fire w obszarze wokół celu
Robo - Rocket Punch - 1 MP
Fire Tackle Lucca - Fire 2 - 8 MP Atak fizyczny plus Fire na jednego
Robo - Robo Tackle - 4 MP
DoubleBomb Lucca - Mega Bomb - 15 MP Atak typu Fire w obszarze wokół Robo
Robo - Area Bomb - 14 MP

Lucca i Frog

Nazwa Techniki i MP Opis
Red Pin Lucca - Fire - 2 MP Atak fizyczny plus Fire na jednego
Frog - Leap Slash - 4 MP
Line Bomb Lucca - Mega Bomb - 15 MP Atak fizyczny plus Fire w poziomej linii
Frog - Leap Slash - 4 MP
Frog Flare Lucca - Flare - 20 MP Atak fizyczny plus Fire na wszystkich
Frog - Frog Squash - 15 MP

Lucca i Ayla

Nazwa Techniki i MP Opis
Flame Kick Lucca - Fire - 2 MP Atak fizyczny plus Fire na jednego
Ayla - Rollo Kick - 2 MP
Fire Whirl Lucca - Fire 2 - 8 MP Atak fizyczny plus Fire w środkowym obszarze pola walki
Ayla - Tail Spin - 10 MP
Blaze Kick Lucca - Fire 2 - 8 MP Atak fizyczny plus Fire na jednego
Ayla - Triple Kick - 20 MP

Frog i Robo

Nazwa Techniki i MP Opis
Blade Toss Frog - Slurp Cut - 2 MP Atak fizyczny w linii biegnącej od Robo do celu
Robo - Laser Spin - 3 MP
Bubble Snap Frog - Water - 2 MP Atak fizyczny na jednego
Robo -Robo Tackle - 4 MP
Cure Wave Frog - Cure 2 - 5 MP Odnowienie większości HP u wszystkich
Robo - Heal Beam - 3 MP

Frog i Ayla

Nazwa Techniki i MP Opis
Slurp Kiss Frog - Slurp - 1 MP Odnowienie u wszystkich części HP i zmian statusu
Ayla - Kiss - 1 MP
Bubble Hit Frog -Water - 2 MP Atak fizyczny plus Water na jednego
Ayla - Rollo Kick - 2 MP
Drop Kick Frog - Leap Slash - 4 MP Atak fizyczny na jednego
Ayla - Triple Kick - 20 MP

Robo i Ayla

Nazwa Techniki i MP Opis
Boogie Robo - Robo Tackle - 4 MP Losowy Stop dla przeciwników
Ayla -Charm - 4 MP
Spin Kick Robo - Robo Tackle - 4 MP Atak fizyczny na jednego
Ayla - Rollo Kick - 4 MP
Beast Toss Robo - Uzzi Punch - 12 MP Atak fizyczny na jednego, nie działa z większymi przeciwnikami
Ayla - Rock Throw - 4 MP

Techniki potrójne

Crono, Marle i Lucca

Nazwa Techniki i MP Opis
Delta Force Crono - Lightning 2 - 8 MP Atak magiczny typu Shadow na wszystkich
Marle - Ice 2 - 8 MP
Lucca - Fire 2 - 8 MP

Crono, Marle i Frog

Nazwa Techniki i MP Opis
Arc Impulse Crono - Spincut - 4 MP Atak fizyczny plus Ice na jednego
Marle - Ice 2 - 8 MP
Frog - Leap Slash - 4 MP

Crono, Marle i Robo

Nazwa Techniki i MP Opis
Life Line Crono - Cyclone - 2 MP Wszyscy bohaterowie będą jednokrotnie wskrzeszeni, gdy zginą
Marle - Life 2 - 15 MP
Robo - Heal Beam - 3 MP

Crono, Marle i Ayla

Nazwa Techniki i MP Opis
Final Kick Crono - Lightning 2 - 8 MP Atak fizyczny plus Shadow na jednego
Marle -Ice 2 - 8 MP
Ayla - Triple Kick - 20 MP

Crono, Lucca i Frog

Nazwa Techniki i MP Opis
Delta Storm Crono - Lightning 2 - 8 MP Atak magiczny typu Shadow na wszystkich
Lucca Fire 2 - 8 MP
Frog - Water 2 - 8 MP

Crono, Lucca i Robo

Nazwa Techniki i MP Opis
Fire Zone Crono - Spincut - 4 MP Atak fizyczny plus Fire w oszarze wokół Robo
Lucca - Fire 2 - 8 MP
Robo -Laser Spin - 3 MP

Crono, Lucca i Ayla

Nazwa Techniki i MP Opis
Gatling Kick Crono - Lightning 2 - 8 MP Atak fizyczny plus Shadow na jednego
Lucca - Fire 2 - 8 MP
Ayla - Triple Kick - 20 MP

Crono, Frog i Robo

Nazwa Techniki i MP Opis
Triple Raid Crono - Slash - 2 MP Atak fizyczny na jednego
Frog - Slurp Cut - 2 MP
Robo - Robo Tackle - 4 MP

Crono, Frog i Ayla

Nazwa Techniki i MP Opis
3D Attack Crono - Slash - 2 MP Atak fizyczny na jednego
Frog - Slurp Cut - 2 MP
Ayla - Triple Kick - 20 MP

Crono, Robo i Ayla

Nazwa Techniki i MP Opis
Twister Crono - Cyclone - 2 MP Atak fizyczny w środkowym obszarze pola walki
Robo - Laser Spin - 3 MP
Ayla - Tail Spin - 10 MP

Techniki kamienne

Techiniki kamienne w Chrono Trigger, różnią się tym od zwykłych, że mogą być wykonywane dopiero wtedy, gdy jedna z postaci tworząca technikę ma na wyposażeniu specjalny kamień. Poniżej podaje sposoby zdobycia wszystkich kamienii:

Gold Rock - Przełącz Frog'a jako przywódcę drużyny i daj się trafić Free Lancer'owi, rzucającemu kamieniami w Denadoro Mts. (600 A.D.). Frog złapie kamień i będzie to Gold Rock.
Black Rock - W Kajar (12 000 B.C.) otwórz magiczne księgi w kolejności: water, wind i fire, a otworzy się tajemne przejście. Przeszukaj lalkę Poyozo, by zdobyć kamień.
Blue Rock - W Giant's Claw (600 A.D.) przeszukaj jedną z magicznych skrzyń.
White Rock - W Black Omen przeszukaj jedną ze skrzyń.
Silver Rock - Udaj się do Laruba Ruins (65 000 000 B.C.) gdy ożywisz Crono i porozmawiaj ze stojącym tam Nu.


Frog, Marle i Robo

Nazwa Techniki i MP Opis
Grand Dream Frog -Frog Squash - 15 MP Atak fizyczny na wszystkich, im mniejsze HP tym większe obrażenia (Gold Rock konieczny w wyposażeniu)
Marle - Life 2 - 15 MP
Robo - Laser Spin - 3 MP

Magus, Marle i Lucca

Nazwa Techniki i MP Opis
Dark Eternal Magus - DarkMatter - 20 MP Atak magiczny typu Shadow na wszystkich (Black konieczny w wyposażeniu)
Marle- Ice 2 - 8 MP
Lucca - Fire 2 - 8 MP

Robo, Lucca i Magus

Nazwa Techniki i MP Opis
Omega Flare Robo - Laser Spin - 3 MP Atak magiczny typu Shadow na wszystkich (Blue Rock konieczny w wyposażeniu)
Lucca - Flare - 20 MP
Magus - Dark Bomb - 8 MP

Marle, Lucca i Ayla

Nazwa Techniki i MP Opis
Poyozo Dance Marle - Provoke - 1 MP Atak fizyczny plus nałożenie Chaos na wszystkich (White Rock konieczny w wyposażeniu)
Lucca - Hypno Wave - 1 MP
Ayla - Tail Spin - 10 MP

Frog, Robo i Ayla

Nazwa Techniki i MP Opis
Spin Strike Frog - Leap Slash - 4 MP Atak fizyczny na jednego (Silver Rock konieczny w wyposażeniu)
Robo - Robo Tackle - 4 MP
Ayla - Tail Spin - 10 MP

Statystyka

  • Data publikacji:
  • Artykuł czytany: 22356
  • Głosy oddane: 10
  • Średnia ocen: 8.5

Komentarze (4)

Gość ~ 27 grudnia 2009, 19:00
Ja mam jedno pytanie do tych specjalnych kamyczkow.Czy je się używa tylko raz?czy też wiele razy??

Gość
Gość ~ 27 grudnia 2009, 20:01
Ej a jak mam zlapac gold rock bo jest jako 1 w druzynie i dostaje kamieniami ale nie mam gold rocka! HELP

Gość
Gość ~ 28 grudnia 2009, 20:27
Musisz miec Froga jako 1 i miec ozywionego Crona oczywiście Crono musi być w drużynie a wtedy zlapie kamien od Free Lancer

Gość
Gość ~ 27 majaa 2019, 13:11 Ten komentarz wymaga akceptacji moderatora.
Przykro mi, ale nie przeczytasz tak łatwo tego komentarza...

Dodaj komentarz

Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.

Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.

Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.

Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.