Bronie

Informacja

Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.

Bronie dla poszczególnych postaci można kupić w rożnych miastach. Mamy również możliwość dokonania zakupu od postaci stojących zazwyczaj tuż przed wejściem do jaskini. Niektóre z tych broni są przeznaczone tylko dla danej klasy. Bronie końcowe uzyskuje się poprzez przemianę specjalnych nasion Weapon/Armor w gospodzie. Można je zdobyć podobnie jak "??? Seed", czyli po pokonaniu przeciwnika chodzącego po drodze. To, w co się zamieni takie nasiono jest kwestią szczęścia.

Duran

Nazwa Cena Atk Pwr Lokacja Klasa
Bronze Sword 42 2x + 6 Pierwsza broń -
Iron Sword 100 3x + 6 Astoria, Wendel, Maia -
Gladius 210 4x + 9 Dwarf Village, Forsena -
Broadsword 276 5x + 9 Byzel, Palo, Jad -
Saber 585 6x + 9 Ghost Ship, Palo -
Steel Sword 1000 7x + 9 Dark Priest Village -
Bastard Sword 1690 8x + 11 Elrand, Sultan, Deen -
Silver Blade 2820 9x + 11 Mintos -
Estoc 3400 9x + 13 Mintos Light
Falchion 3380 9x + 15 Mintos Dark
Flamberge 3410 10x + 12 Diorre -
Colichemarde 3480 9x + 15 Diorre Light
Shamshir 3440 10x + 14 Diorre Dark
Palestorm 4535 11x + 13 Altena, Deen, Mintos -
Mithril Sword 4830 11x + 15 Altena, Deen, Mintos Light
Katzbalger 5070 11x + 17 Altena, Deen, Mintos Dark
Balmunk 7735 12x + 13 Koty Light
Valor Sword 8430 12x + 15 Koty -
Kusanagi Blade 8440 12x + 17 Koty Dark
Tyrving 17470 12x + 15 Koty -
Defender 18800 13x + 13 Koty Light
Muramasa Blade 18670 13x + 17 Koty Dark
Krau Solas 21870 13x + 13 Pedan -
Excalibur 34670 14x + 15 Pedan Light
Levatein 34470 14x + 17 Pedan Dark
Dragonbane - 15x + 13 Weapon/Armor seed Light/Dark
Brave Blade - 15x + 15 Weapon/Armor seed Light Light
Sigmund - 15x + 17 Weapon/Armor seed Light Dark
Ragnarok - 15x + 19 Weapon/Armor seed Dark Light
Deathbringer - 15x + 21 Weapon/Armor seed Dark Dark

Hawk

Nazwa Cena Atk Pwr Lokacja Klasa
Flint Knife 30 2x + 9 Pierwsza broń -
Dagger 90 3x + 9 Astoria, Wendel, Maia -
Bazeraad 194 4x + 12 Dwarf Village, Forsena -
Rondel Dagger 234 5x + 12 Byzel, Palo, Jad -
Shark Teeth 405 6x + 12 Ghost Ship, Palo -
Steel Dagger 820 7x + 12 Dark Priest Village -
Misery Chord 1300 8x + 14 Elrand, Sultan, Deen -
Qatar 2600 9x + 14 Mintos -
Main Gauche 2795 9x + 16 Mintos Light
Garuda 2900 9x + 18 Mintos Dark
Crystal 3160 10x + 15 Diorre -
Elf Dagger 3300 10x + 17 Diorre Light
Ashura 3195 10x + 19 Diorre Dark
Bluegale 3830 11x + 16 Altena, Deen, Mintos -
Mithril Knife 4240 11x + 18 Altena, Deen, Mintos Light
Yasha 4400 11x + 20 Altena, Deen, Mintos Dark
Bishamon 7600 12x + 16 Koty -
Field Dagger 7870 12x + 18 Koty Light
Dancing Dagger 7735 12x + 20 Koty Dark
Merkiel Dagger 17230 13x + 16 Koty -
Sylvan Knife 17615 13x + 18 Koty Light
Taishaku 17470 13x + 20 Koty Dark
Sheol Dirk 18270 14x + 16 Pedan -
Crescent Knife 32000 14x + 18 Pedan Light
Acala 32535 14x + 20 Pedan Dark
Crimson Glare - 15x + 16 Weapon/Armor seed Light/Dark
Orihalcon - 15x + 18 Weapon/Armor seed Light Light
Manslaughter - 15x + 20 Weapon/Armor seed Light Dark
Kongo Rakan - 15x + 22 Weapon/Armor seed Dark Light
Deathstroke - 15x + 24 Weapon/Armor seed Dark Dark

Kevin

Nazwa Cena Atk Pwr Lokacja KLasa
Leather Glove 35 2x + 8 PIerwsza broń -
Iron Knuckle 95 3x + 8 Astoria, Wendel, Maia -
Needle Glove 200 4x + 11 Dwarf Village, Forsena -
Molebear Claw 246 5x + 11 Byzel, Palo, Jad -
Chain Glove 525 6x + 11 Ghost Ship, Palo -
Bagh Nakh 930 7x + 11 Dark Priest Village -
Fiend's Claw 1450 8x + 13 Elrand, Sultan, Deen -
Silverthorn 2650 9x + 13 Mintos -
Moogle Claw 3170 9x + 15 Mintos Light
Keen Knuckle 3300 9x + 17 Mintos Dark
Power Glove 3170 10x + 14 Diorre -
Kaiser Knuckle 3400 10x + 16 Diorre Light
Acid Claw 3380 10x + 18 Diorre Dark
Cyclone Claw 4135 11x + 15 Altena, Deen, Mintos -
Mithril Knuckle 4320 11x + 17 Altena, Deen, Mintos Light
Bone Knuckle 4535 11x + 19 Altena, Deen, Mintos Dark
Cerberus Claw 7870 12x + 15 Koty -
Diamond Knuckle 8135 12x + 17 Koty Light
Ghost Hand 8400 12x + 19 Koty Dark
Rock Claw 17335 13x + 15 Koty -
Gleam Glove 18080 13x + 17 Koty Light
Jug Puncher 17735 13x + 19 Koty Dark
Vampire Claw 18670 14x + 15 Pedan -
Aura Glove 32800 14x + 17 Pedan Light
Rotten Knuckle 33335 14x + 19 Pedan Dark
Dragon Claw - 15x + 15 Weapon/Armor seed Light/Dark
Spiral Claw - 15x + 17 Weapon/Armor seed Light Light
Holy Glove - 15x + 19 Weapon/Armor seed Light Dark
Skull Dissect - 15x + 21 Weapon/Armor seed Dark Light
Gigas Glove - 15x + 23 Weapon/Armor seed Dark Dark

Angela

Nazwa Cena Atk Pwr Lokacja Klasa
Wooden Cane 22 2x + 10 Pierwsza broń -
Staff 75 3x + 10 Astoria, Wendel, Maia -
Witch Staff 180 4x + 13 Dwarf Village, Forsena -
Oak Cane 220 5x + 13 Byzel, Palo, Jad -
Pewter Rod 378 6x + 13 Ghost Ship, Palo -
Ruby Cane 738 7x + 13 Dark Priest Village -
Crystal Rod 1100 8x + 18 Elrand, Sultan, Deen -
Soul Rod 2400 9x + 18 Mintos -
Varsh Staff 2650 9x + 20 Mintos Light
Cunning Staff 2795 9x + 22 Mintos Dark
Ash Cane 2650 10x + 19 Diorre -
Will Staff 2900 10x + 21 Diorre Light
Tot's Cane 3155 10x + 23 Diorre Dark
Rajin's Cane 3480 11x + 20 Altena, Deen, Mintos -
Mithril Rod 3830 11x + 22 Altena, Deen, Mintos Light
Skull Rod 4000 11x + 24 Altena, Deen, Mintos Dark
Memyl Rod 6950 12x + 20 Koty -
Druid Cane 7015 12x + 22 Koty -
Revelation Cane 7200 12x + 24 Koty Dark
Nebula Staff 14335 13x + 20 KOty -
Branch of Yggdrasil 16400 13x + 22 Koty Light
Ancient Rod 17335 13x + 24 Koty Dark
Mizunara Cane 22000 14x + 20 Pedan -
Eternal Rod 33470 14x + 22 Pedan Light
Celnunnos Cane 31735 14x + 24 Pedan Dark
Ceryeceon - 15x + 20 Weapon/Armor seed Light/Dark
Ganvantein - 15x + 22 Weapon/Armor seed Light Light
Spirit Cane - 15x + 24 Weapon/Armor seed Light Dark
Rune Staff - 15x + 26 Weapon/Armor seed Dark Light
Dragon Rod - 15x + 28 Weapon/Armor seed Dark Dark

Carlie

Nazwa Cena Atk Pwr Lokacja Klsa
Hollow Rod 28 2x + 10 Pierwsza broń -
Wood Flail 80 3x + 10 Astoria, Wendel, Maia -
Ball & Chain 184 4x + 13 Dwarf Village, Forsena -
Light Flail 230 5x + 13 Byzel, Palo, Jad -
Warhammer 405 6x + 13 Ghost Ship, Palo -
Steel Maul 820 7x + 13 Dark Priest Village -
Duck Ironball 1300 8x + 18 Elrand, Sultan, Deen -
Silver Flail 2480 9x + 18 Mintos -
Heavy Flail 2780 9x + 20 Mintos Light
Hammer Flail 2820 9x + 22 Mintos Dark
Morningstar 2270 10x + 19 Diorre -
Hiero Flail 3170 10x + 21 Diorre Light
Puppet Flail 3220 10x + 23 Diorre Dark
Blockbuster 3830 11x + 20 Altena, Deen, Mintos -
Mithril Maul 4000 11x + 22 Altena, Deen, Mintos Light
Troll Maul 4135 11x + 24 Altena, Deen, Mintos Dark
Cuneal Maul 7200 12x + 20 Koty -
Holy Flail 7495 12x + 22 Koty Light
Thibula Flail 7600 12x + 24 Koty Dark
Gravity Maul 17230 13x + 20 Koty -
Ultima Maul 17470 13x + 22 Koty Light
Bloodsucker 17335 13x + 24 Koty Dark
Meteo Flail 18080 14x + 20 Pedan -
Mjolnir 34270 14x + 22 Pedan Light
Satan Flail 32000 14x + 24 Pedan Dark
Vertina Maul - 15x + 20 Weapon/Armor seed Light/Dark
Judge Mentes - 15x + 22 Weapon/Armor seed Light Light
Gigas Flail - 15x + 24 Weapon/Armor seed Light Dark
Maul of the Dead - 15x + 26 Weapon/Armor seed Dark Light
Juggernaut - 15x + 28 Weapon/Armor seed Dark Dark

Lise

Nazwa Cena Atk Pwr Lokacja KLasa
Bronze Lance 40 2x + 7 Pierwsza broń -
Long Spear 95 3x + 7 Astoria, Wendel, Maia -
Flamea 205 4x + 10 Dwarf Village, Forsena -
Corsesca 258 5x + 10 Byzel, Palo, Jad -
Partisan 570 6x + 10 Ghost Ship, Palo
Steel Lance 990 7x + 10 Dark Priest Village -
Glaive 1450 8x + 12 Elrand, Sultan, Deen -
Silver Lance 3035 9x + 12 Mintos -
Wing Spear 3300 9x + 14 Mintos Light
Mystic Spear 3355 9x + 16 Mintos Dark
Plume Lance 3400 10x + 13 Diorre -
Dark Piercer 3440 10x + 15 Diorre Light
Torrent Spear 3415 10x + 17 Diorre Dark
Golden Spear 4320 11x + 14 Altena, Deen, Mintos -
Mithril Spear 4670 11x + 16 Altena, Deen, Mintos Light
Brainwrecker 4935 11x + 18 Altena, Deen, Mintos Dark
Griffin Lance 7870 12x + 14 Koty
Staghorn 8240 12x + 16 Koty Light
Wolf's Fang 8400 12x + 18 Koty Dark
Maidenleaf 17230 13x + 14 Koty -
Valkyrie 18480 13x + 16 Koty Light
Mideel Spear 18270 13x + 18 Koty Dark
Brunak 18670 14x + 14 Pedan -
Gungnir 34135 14x + 16 Pedan Light
Paintooth 34270 14x + 18 Pedan Dark
Blaze Piercer - 15x + 14 Weapon/Armor seed Light/Dark
True Spear - 15x + 16 Weapon/Armor seed Light Light
Stargazer - 15x + 18 Weapon/Armor seed Light Dark
Dragon Lance - 15x + 20 Weapon/Armor seed Dark Light
Giant's Spear - 15x + 22 Weapon/Armor seed Dark Dark

Statystyka

  • Data publikacji:
  • Artykuł czytany: 2378

Dodaj komentarz

Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.

Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.

Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.

Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.