Kamienie

Informacja

Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.

Vagrant Story pozwala na zmianę parametrów broni i tarcz przez wkładanie do oręża odpowiednich magicznych kamieni. Zwiększają one siłę broni lub rzucanych czarów, a dla tarcz podnoszą obronę przed atakami. Montowanie i wymontowywanie gemów może odbywać się w dowolnym momencie gry. Szczegółowe dane na temat wszystkich 45 kamieni przedstawiam w poniższych tabelkach. Oprócz odpowiednich parametrów podaję miejsca znalezienia gemów podczas rozgrywki.

Galerian

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 0 PHYSICAL 20 STRENGTH -3
BEAST 0 AIR -10 INTELLIGENCE 12
UNDEAD 0 FIRE -10 AGILITY 0
PHANTOM 0 EARTH -10  
DRAGON 0 WATER -10 Przeznaczenie
EVIL 0 LIGHT 20 gem do broni i tarczy
  DARK 20  
Lokalizacja Iron Maiden B2 w broni Pinaka
Właściwości brak

Polaris

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 0 PHYSICAL 20 STRENGTH -3
BEAST 0 AIR 20 INTELLIGENCE 12
UNDEAD 0 FIRE -10 AGILITY 0
PHANTOM 0 EARTH 20  
DRAGON 0 WATER -10 Przeznaczenie
EVIL 0 LIGHT -10 gem do broni i tarczy
  DARK -10  
Lokalizacja chest 12, Iron Maiden B2 w broni Brionac
Właściwości brak

Powerfist

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 3 PHYSICAL 3 STRENGTH 0
BEAST 3 AIR 3 INTELLIGENCE 0
UNDEAD 3 FIRE 3 AGILITY 1
PHANTOM 3 EARTH 3  
DRAGON 3 WATER 3 Przeznaczenie
EVIL 3 LIGHT 3 gem do tarczy
  DARK 3  
Lokalizacja  
Właściwości STR - Down Evade + 20%

Speedster

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 3 PHYSICAL 3 STRENGTH 0
BEAST 3 AIR 3 INTELLIGENCE 0
UNDEAD 3 FIRE 3 AGILITY 1
PHANTOM 3 EARTH 3  
DRAGON 3 WATER 3 Przeznaczenie
EVIL 3 LIGHT 3 gem do tarczy
  DARK 3  
Lokalizacja  
Właściwości AGL - Down Evade + 20%

Dark Queen

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 3 PHYSICAL 3 STRENGTH 0
BEAST 3 AIR 3 INTELLIGENCE 0
UNDEAD 3 FIRE 3 AGILITY 1
PHANTOM 3 EARTH 3  
DRAGON 3 WATER 3 Przeznaczenie
EVIL 3 LIGHT 3 gem do tarczy
  DARK 3  
Lokalizacja  
Właściwości Paralysis Evade + 20%

Silent Queen

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 3 PHYSICAL 3 STRENGTH 0
BEAST 3 AIR 3 INTELLIGENCE 0
UNDEAD 3 FIRE 3 AGILITY 1
PHANTOM 3 EARTH 3  
DRAGON 3 WATER 3 Przeznaczenie
EVIL 3 LIGHT 3 gem do tarczy
  DARK 3  
Lokalizacja  
Właściwości Silence Evade + 20%

White Queen

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 3 PHYSICAL 3 STRENGTH 0
BEAST 3 AIR 3 INTELLIGENCE 0
UNDEAD 3 FIRE 3 AGILITY 1
PHANTOM 3 EARTH 3  
DRAGON 3 WATER 3 Przeznaczenie
EVIL 3 LIGHT 3 gem do tarczy
  DARK 3  
Lokalizacja chest 10
Właściwości Numbness Evade + 20%

Brainshield

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 3 PHYSICAL 3 STRENGTH 0
BEAST 3 AIR 3 INTELLIGENCE 0
UNDEAD 3 FIRE 3 AGILITY 1
PHANTOM 3 EARTH 3  
DRAGON 3 WATER 3 Przeznaczenie
EVIL 3 LIGHT 3 gem do tarczy
  DARK 3  
Lokalizacja  
Właściwości INT - Down Evade + 20%

Death Queen

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 3 PHYSICAL 3 STRENGTH 0
BEAST 3 AIR 3 INTELLIGENCE 0
UNDEAD 3 FIRE 3 AGILITY 1
PHANTOM 3 EARTH 3  
DRAGON 3 WATER 3 Przeznaczenie
EVIL 3 LIGHT 3 gem do tarczy
  DARK 3  
Lokalizacja  
Właściwości Poison + 20%

Manabreaker

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 3 PHYSICAL 3 STRENGTH 0
BEAST 3 AIR 3 INTELLIGENCE 3
UNDEAD 3 FIRE 3 AGILITY 5
PHANTOM 3 EARTH 3  
DRAGON 3 WATER 3 Przeznaczenie
EVIL 3 LIGHT 3 gem do tarczy
  DARK 3  
Lokalizacja chest 13
Właściwości Magic Evade + 20%

Seraphin Diamond

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 0 PHYSICAL -5 STRENGTH 1
BEAST 0 AIR -5 INTELLIGENCE 6
UNDEAD 0 FIRE -5 AGILITY 3
PHANTOM 0 EARTH -5  
DRAGON 0 WATER -5 Przeznaczenie
EVIL 0 LIGHT 30 gem do broni i tarczy
  DARK -10  
Lokalizacja Iron Maiden B2 w broni Dainslaif
Właściwości brak

Sigguld

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN -6 PHYSICAL 0 STRENGTH 1
BEAST -3 AIR 0 INTELLIGENCE 6
UNDEAD -3 FIRE 0 AGILITY 3
PHANTOM -3 EARTH 0  
DRAGON 30 WATER 0 Przeznaczenie
EVIL -6 LIGHT 0 gem do broni i tarczy
  DARK 0  
Lokalizacja Iron Maiden B2 w broni Brionac
Właściwości brak

Altema

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN -6 PHYSICAL 0 STRENGTH 1
BEAST -6 AIR 0 INTELLIGENCE 6
UNDEAD -3 FIRE 0 AGILITY 3
PHANTOM -3 EARTH 0  
DRAGON -3 WATER 0 Przeznaczenie
EVIL 30 LIGHT 0 gem do broni i tarczy
  DARK 0  
Lokalizacja Iron Maiden B2 w broni Mjolnir
Właściwości brak

Ogmius

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN -3 PHYSICAL 0 STRENGTH 1
BEAST 30 AIR 0 INTELLIGENCE 6
UNDEAD -6 FIRE 0 AGILITY 3
PHANTOM -6 EARTH 0  
DRAGON -3 WATER 0 Przeznaczenie
EVIL -3 LIGHT 0 gem do broni i tarczy
  DARK 0  
Lokalizacja chest 39
Właściwości brak

Orlandu

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 30 PHYSICAL 0 STRENGTH 1
BEAST -6 AIR 0 INTELLIGENCE 6
UNDEAD -6 FIRE 0 AGILITY 3
PHANTOM -3 EARTH 0  
DRAGON -3 WATER 0 Przeznaczenie
EVIL -3 LIGHT 0 gem do broni i tarczy
  DARK 0  
Lokalizacja chest 38
Właściwości brak

Vedivier

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 5 PHYSICAL 5 STRENGTH 1
BEAST 5 AIR 5 INTELLIGENCE 1
UNDEAD 5 FIRE 5 AGILITY 1
PHANTOM 5 EARTH 5  
DRAGON 5 WATER 5 Przeznaczenie
EVIL 5 LIGHT 5 gem do broni i tarczy
  DARK 5  
Lokalizacja Iron Maiden B2 w broni Sarnga
Właściwości brak

Berial Blackpearl

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 0 PHYSICAL -5 STRENGTH 1
BEAST 0 AIR -5 INTELLIGENCE 6
UNDEAD 0 FIRE -5 AGILITY 3
PHANTOM 0 EARTH -5  
DRAGON 0 WATER -5 Przeznaczenie
EVIL 0 LIGHT -10 gem do broni i tarczy
  DARK 30  
Lokalizacja Iron Maiden B2 w broni Excalibur
Właściwości brak

Beowulf

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN -3 PHYSICAL 0 STRENGTH 1
BEAST -3 AIR 0 INTELLIGENCE 6
UNDEAD -3 FIRE 0 AGILITY 3
PHANTOM 30 EARTH 0  
DRAGON -6 WATER 0 Przeznaczenie
EVIL -6 LIGHT 0 gem do broni i tarczy
  DARK 0  
Lokalizacja  
Właściwości brak

Balvus

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN -3 PHYSICAL 0 STRENGTH 1
BEAST -3 AIR 0 INTELLIGENCE 6
UNDEAD 30 FIRE 0 AGILITY 3
PHANTOM -6 EARTH 0  
DRAGON -6 WATER 0 Przeznaczenie
EVIL -3 LIGHT 0 gem do broni i tarczy
  DARK 0  
Lokalizacja  
Właściwości brak

Titan Malachite

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 0 PHYSICAL 30 STRENGTH 1
BEAST 0 AIR -7 INTELLIGENCE 6
UNDEAD 0 FIRE -7 AGILITY 3
PHANTOM 0 EARTH -7  
DRAGON 0 WATER -7 Przeznaczenie
EVIL 0 LIGHT -7 gem do broni i tarczy
  DARK -7  
Lokalizacja Iron Maiden B2 w broni Pinaka
Właściwości brak

Dao Moonstone

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 0 PHYSICAL -5 STRENGTH 1
BEAST 0 AIR -10 INTELLIGENCE 6
UNDEAD 0 FIRE -5 AGILITY 3
PHANTOM 0 EARTH 30  
DRAGON 0 WATER -5 Przeznaczenie
EVIL 0 LIGHT -5 gem do broni i tarczy
  DARK -5  
Lokalizacja chest 45, Iron Maiden B2 w broni Ascalon
Właściwości brak

Ifrit Carnelian

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 0 PHYSICAL -5 STRENGTH 1
BEAST 0 AIR -5 INTELLIGENCE 6
UNDEAD 0 FIRE 30 AGILITY 3
PHANTOM 0 EARTH -5  
DRAGON 0 WATER -10 Przeznaczenie
EVIL 0 LIGHT -5 gem do broni i tarczy
  DARK -5  
Lokalizacja chest 47, Iron Maiden B2 w broni Izanagi
Właściwości brak

Marid Aquamarine

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 0 PHYSICAL -5 STRENGTH 1
BEAST 0 AIR -5 INTELLIGENCE 6
UNDEAD 0 FIRE -10 AGILITY 3
PHANTOM 0 EARTH -5  
DRAGON 0 WATER 30 Przeznaczenie
EVIL 0 LIGHT -5 gem do broni i tarczy
  DARK -5  
Lokalizacja chest 48, Iron Maiden B2 w broni Isolde
Właściwości brak

Djinn Amber

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 0 PHYSICAL -5 STRENGTH 1
BEAST 0 AIR 30 INTELLIGENCE 6
UNDEAD 0 FIRE -5 AGILITY 3
PHANTOM 0 EARTH -10  
DRAGON 0 WATER -5 Przeznaczenie
EVIL 0 LIGHT -5 gem do broni i tarczy
  DARK -5  
Lokalizacja chest 37, chest 46, Iron Maiden B2 w broni Sarnga
Właściwości brak

Berion

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 10 PHYSICAL 10 STRENGTH 2
BEAST 10 AIR 10 INTELLIGENCE 3
UNDEAD 10 FIRE 10 AGILITY 2
PHANTOM 10 EARTH 10  
DRAGON 10 WATER 10 Przeznaczenie
EVIL 10 LIGHT 10 gem do broni i tarczy
  DARK 10  
Lokalizacja Iron Maiden B2 w broni Izanagi
Właściwości brak

Iocus

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 0 PHYSICAL 0 STRENGTH 2
BEAST 0 AIR 0 INTELLIGENCE 4
UNDEAD 15 FIRE 0 AGILITY 3
PHANTOM -3 EARTH 0  
DRAGON -3 WATER 0 Przeznaczenie
EVIL 0 LIGHT 0 gem do broni i tarczy
  DARK 0  
Lokalizacja chest 06
Właściwości brak

Demonia

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN -3 PHYSICAL 0 STRENGTH 2
BEAST -3 AIR 0 INTELLIGENCE 4
UNDEAD 0 FIRE 0 AGILITY 3
PHANTOM 0 EARTH 0  
DRAGON 0 WATER 0 Przeznaczenie
EVIL 15 LIGHT 0 gem do broni i tarczy
  DARK 0  
Lokalizacja chest 18
Właściwości brak

Orion

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 0 PHYSICAL 0 STRENGTH 2
BEAST 15 AIR 0 INTELLIGENCE 4
UNDEAD -3 FIRE 0 AGILITY 3
PHANTOM -3 EARTH 0  
DRAGON 0 WATER 0 Przeznaczenie
EVIL 0 LIGHT 0 gem do broni i tarczy
  DARK 0  
Lokalizacja  
Właściwości brak

Haeralis

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 15 PHYSICAL 0 STRENGTH 2
BEAST -3 AIR 0 INTELLIGENCE 4
UNDEAD -3 FIRE 0 AGILITY 3
PHANTOM 0 EARTH 0  
DRAGON 0 WATER 0 Przeznaczenie
EVIL 0 LIGHT 0 gem do broni i tarczy
  DARK 0  
Lokalizacja chest 08
Właściwości brak

Hellraiser

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 3 PHYSICAL 3 STRENGTH 2
BEAST 3 AIR 3 INTELLIGENCE 0
UNDEAD 3 FIRE 3 AGILITY 5
PHANTOM 3 EARTH 3  
DRAGON 3 WATER 3 Przeznaczenie
EVIL 3 LIGHT 3 gem do broni
  DARK 3  
Lokalizacja chest 23
Właściwości Magic Hit + 20%

Talos Feldspar

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 0 PHYSICAL 15 STRENGTH 2
BEAST 0 AIR -3 INTELLIGENCE 4
UNDEAD 0 FIRE -3 AGILITY 3
PHANTOM 0 EARTH -3  
DRAGON 0 WATER -3 Przeznaczenie
EVIL 0 LIGHT -3 gem do broni i tarczy
  DARK -3  
Lokalizacja chest 30
Właściwości brak

Gnome Emerald

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 0 PHYSICAL 0 STRENGTH 2
BEAST 0 AIR -5 INTELLIGENCE 4
UNDEAD 0 FIRE 0 AGILITY 3
PHANTOM 0 EARTH 15  
DRAGON 0 WATER 0 Przeznaczenie
EVIL 0 LIGHT 0 gem do broni i tarczy
  DARK 0  
Lokalizacja  
Właściwości brak

Sylphid Topaz

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 0 PHYSICAL 0 STRENGTH 2
BEAST 0 AIR 15 INTELLIGENCE 4
UNDEAD 0 FIRE 0 AGILITY 3
PHANTOM 0 EARTH -5  
DRAGON 0 WATER 0 Przeznaczenie
EVIL 0 LIGHT 0 gem do broni i tarczy
  DARK 0  
Lokalizacja  
Właściwości brak

Trinity

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 0 PHYSICAL 0 STRENGTH 2
BEAST 0 AIR 0 INTELLIGENCE 4
UNDEAD 0 FIRE 0 AGILITY 3
PHANTOM 15 EARTH 0  
DRAGON -3 WATER 0 Przeznaczenie
EVIL -3 LIGHT 0 gem do broni i tarczy
  DARK 0  
Lokalizacja chest 21
Właściwości brak

Braveheart

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 3 PHYSICAL 3 STRENGTH 2
BEAST 3 AIR 3 INTELLIGENCE 0
UNDEAD 3 FIRE 3 AGILITY 5
PHANTOM 3 EARTH 3  
DRAGON 3 WATER 3 Przeznaczenie
EVIL 3 LIGHT 3 gem do broni
  DARK 3  
Lokalizacja chest 05
Właściwości Attack Hit + 20%

Nightkiller

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 3 PHYSICAL 3 STRENGTH 2
BEAST 3 AIR 3 INTELLIGENCE 0
UNDEAD 3 FIRE 3 AGILITY 5
PHANTOM 3 EARTH 3  
DRAGON 3 WATER 3 Przeznaczenie
EVIL 3 LIGHT 3 gem do tarczy
  DARK 3  
Lokalizacja  
Właściwości Attack Evade + 20%

Angel Pearl

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 0 PHYSICAL 0 STRENGTH 2
BEAST 0 AIR 0 INTELLIGENCE 4
UNDEAD 0 FIRE 0 AGILITY 3
PHANTOM 0 EARTH 0  
DRAGON 0 WATER 0 Przeznaczenie
EVIL 0 LIGHT 15 gem do broni i tarczy
  DARK -5  
Lokalizacja chest 44
Właściwości brak

Morlock Jet

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 0 PHYSICAL 0 STRENGTH 2
BEAST 0 AIR 0 INTELLIGENCE 4
UNDEAD 0 FIRE 0 AGILITY 3
PHANTOM 0 EARTH 0  
DRAGON 0 WATER 0 Przeznaczenie
EVIL 0 LIGHT -5 gem do broni i tarczy
  DARK 15  
Lokalizacja  
Właściwości brak

Dragonite

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN -3 PHYSICAL 0 STRENGTH 2
BEAST 0 AIR 0 INTELLIGENCE 4
UNDEAD 0 FIRE 0 AGILITY 3
PHANTOM 0 EARTH 0  
DRAGON 15 WATER 0 Przeznaczenie
EVIL -3 LIGHT 0 gem do broni i tarczy
  DARK 0  
Lokalizacja chest 09
Właściwości brak

Salamander Ruby

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 0 PHYSICAL 0 STRENGTH 2
BEAST 0 AIR 0 INTELLIGENCE 4
UNDEAD 0 FIRE 15 AGILITY 3
PHANTOM 0 EARTH 0  
DRAGON 0 WATER -5 Przeznaczenie
EVIL 0 LIGHT 0 gem do broni i tarczy
  DARK 0  
Lokalizacja  
Właściwości brak

Undine Jasper

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 0 PHYSICAL 0 STRENGTH 2
BEAST 0 AIR 0 INTELLIGENCE 4
UNDEAD 0 FIRE -5 AGILITY 3
PHANTOM 0 EARTH 0  
DRAGON 0 WATER 15 Przeznaczenie
EVIL 0 LIGHT 0 gem do broni i tarczy
  DARK 0  
Lokalizacja chest 11
Właściwości brak

Gervin

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 15 PHYSICAL 15 STRENGTH 3
BEAST 15 AIR 15 INTELLIGENCE 6
UNDEAD 15 FIRE 15 AGILITY 3
PHANTOM 15 EARTH 15  
DRAGON 15 WATER 15 Przeznaczenie
EVIL 15 LIGHT 15 gem do broni i tarczy
  DARK 15  
Lokalizacja Iron Maiden B2 w broni Ascalon
Właściwości brak

Tetria

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 20 PHYSICAL 20 STRENGTH 4
BEAST 20 AIR 20 INTELLIGENCE 9
UNDEAD 20 FIRE 20 AGILITY 4
PHANTOM 20 EARTH 20  
DRAGON 20 WATER 20 Przeznaczenie
EVIL 20 LIGHT 20 gem do broni i tarczy
  DARK 20  
Lokalizacja Iron Maiden B2 w broni Isolde
Właściwości brak

Lancer

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 25 PHYSICAL 25 STRENGTH 5
BEAST 25 AIR 25 INTELLIGENCE 12
UNDEAD 25 FIRE 25 AGILITY 5
PHANTOM 25 EARTH 25  
DRAGON 25 WATER 25 Przeznaczenie
EVIL 25 LIGHT 25 gem do broni i tarczy
  DARK 25  
Lokalizacja Iron Maiden B2 w broni Dainslaif
Właściwości brak

Arturos

CLASS AFFINITY PARAMETRY
HUMAN 30 PHYSICAL 30 STRENGTH 8
BEAST 30 AIR 30 INTELLIGENCE 15
UNDEAD 30 FIRE 30 AGILITY 8
PHANTOM 30 EARTH 30  
DRAGON 30 WATER 30 Przeznaczenie
EVIL 30 LIGHT 30 gem do broni i tarczy
  DARK 30  
Lokalizacja Iron Maiden B2 w broni Excalibur
Właściwości brak

 

Statystyka

  • Data publikacji:
  • Artykuł czytany: 6016
  • Głosy oddane: 3
  • Średnia ocen: 6.0

Dodaj komentarz

Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.

Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.

Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.

Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.