Parametry materiałów

Informacja

Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.

Vagrant Story to jak każdy szanujacy się jRPG mnóstwo cyferek w tabelkach. Ponieżej znajdziemy 3 tabele z informacjami na temat parametrów wyposażenia wykonanego z różnych materiałów. Pierwsza z tabel dotyczy zarówno broni jak i pancerzy, a opisano w niej wpływ danego materiału na klasy przeciwników. Kolejne dwie tabele rozgraniczają już bronie i ostrza oraz tarcze i panczerze, a dotyczą wpływu materiało na dany żywioł. Materiałem bazowym do wszystkich porównań jest Hagane, najcześciej spotykane w przyrodzie.

Całe wyposażenie

Materiał STR INT AGL DP HUMAN BEAST UNDEAD PHANTOM DRAGON EVIL
Wood -5 +4 +1 -35 -5 -5 -1 0 -5 -5
Leather -6 +3 +1 -50 -5 -5 -1 0 -5 -5
Bronze -4 -1 -1 -20 -5 -5 -3 -1 -1 -10
Iron -2 -1 0 -5 -4 -4 -3 +1 -4 -5
Hagane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silver -3 -1 0 -30 -5 -5 +19 +15 -5 0
Damascus +2 +1 0 +10 +5 +5 -3 0 +5 +5

Bronie i ostrza

Materiał PHYSICAL AIR FIRE EARTH WATER LIGHT DARK
Wood -10 +6 -8 -8 +1 -1 -1
Leather -12 -2 -2 -4 -4 0 0
Bronze -6 +8 +8 -8 -8 -3 -3
Iron -4 +3 +7 -1 -5 -4 -4
Hagane 0 0 0 0 0 0 0
Silver -9 +8 +8 0 0 +15 -10
Damascus +6 +8 +8 0 0 -15 +5

Tarcze i pancerze

Materiał PHYSICAL AIR FIRE EARTH WATER LIGHT DARK
Wood -10 -9 +5 +13 -1 +1 +1
Leather -12 -2 +2 +4 +4 0 0
Bronze -6 -8 -8 +8 +8 +3 +3
Iron -4 +5 +1 +1 +5 +4 +4
Hagane 0 0 0 0 0 0 0
Silver -9 -8 -8 0 0 0 +25
Damascus +6 -8 -8 0 0 +25 -15

Statystyka

  • Data publikacji:
  • Artykuł czytany: 4823

Dodaj komentarz

Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.

Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.

Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.

Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.