Historia Świata - Star Ocean

Informacja

Ten artykuł wymaga edycji, aby być zgodnym z nowymi zasadami SquareZone. Obecna wersja zostanie wkrótce dostosowana do standardów.

Świat zawarty w serii Star Ocean ma bogatą historię, z czego wielu graczy nie zdaje sobie sprawy. Właśnie z myślą o nich powstało składające się z trzech części poniższe kalendarium. Nim jednak do niego przejdziemy trzeba wiedzieć, że:

  • Zdarzenia tu przedstawione i postacie to w dużej mierze fikcja literacka a samo kalendarium nie przekazuje wiedzy naukowej i nie może być za takie uważane. Nie ponoszę odpowiedzialności za złe jego wykorzystanie, a jeśli zawarte w nim treści oburzają was bądź kolidują z waszymi poglądami to po prostu go nie czytajcie.
  • Kalendarium zawiera dużo spojlerów odnośnie fabuły. Jeśli nie znacie serii Star Ocean a nie lubicie zdradzania szczegółów fabuły to uprzedzam, że przeglądacie je na własne ryzyko.
  • Przeglądający ten artykuł powinien znać pojęcie kreacjonizmu, orientować się nieco w temacie Zasady Nieoznaczoności Heisenberga oraz wiedzieć coś o prędkości światła a to w celu lepszego zrozumienia przekazywanych tu treści.
  • Będziemy używać dwóch kalendarzy. Pojęć takich jak „przed naszą erą” (p.n.e.) czy „anno domini” (A.D.) nie trzeba chyba tłumaczyć. Natomiast dla kalendarza „ery galaktycznej” będziemy używać skrótu SD (od słowa Stardate). Jednak w miarę możliwości w nawiasach będą również podane daty według dzisiaj używanego kalendarza.
  • Z braku miejsca zostaną przedstawione tylko najważniejsze wydarzenia.

Dzieje sprzed wydarzeń ze Star Ocean 1

ok. 20,000,000,000 p.n.e.

Tria – stwórca, bóg (bogini?) o wielu twarzach inicjuje Wielki Wybuch (bądź inną metodę) w celu stworzenia naszego wszechświata.

do 3,669,977,565 p.n.e.

Kolejne okresy kreacyjne trwające miliardy lat doprowadzają do powstania wielu zamieszkałych planet. Na sam szczyt wybija się planeta Nede o bardzo zaawansowanej technice i z czasem podbija pozostałe. Z czasem jednak na 24 planetach wybuchają powstania, więc na Nede Dr Lantis został upoważniony do wdrożenia programu o nazwie „10ciu Mędrców”. Stworzeni przy pomocy Heraldycznej Genetyki (Heraldry Genetic) nadludzie mieli zdusić wszelkie bunty.

3,669,977,565 p.n.e.

Nedianie odkrywają Energię Kreacyjną (Creation Energy) pozwalającą z każdego punktu kosmosu dostać się do tzw. przestrzeni trójwymiarowej, czyli właściwie do innego wymiaru gdzie oprócz energii nic innego nie ma prawa istnieć.

13 maja tegoż roku na bezimiennej planecie (Sektor Beta) w Heraldry Weapons Laboratory przychodzi na świat córka dwójki naukowców - Rena Lanford.

3,699,997,563 p.n.e.

Rena Lanford zostaje wysłana w przyszłość do roku SD 351 (2437 A.D).

3,699,997,548 p.n.e.

Przeciwnicy projektu “10-ciu Mędrców” porywają córkę Dr-a Lantisa, Filię. Nedianie dowiadują się o tym, co ukrywał. Rozłoszczony Lantis postanowił poddać się eksperymentowi w celu zostania jednym z „Mędrców”. Jako Indalecio (Gabriel w wersji japońskiej) poprowadził całą dziesiątkę by zniszczyć planetę Nedę a ostatecznie cały wszechświat. Wszystkie większe miasta zostały zniszczone a ofiary liczono w milionach. Jednak Nedianom udało się przegrupować siły i pokonać „Mędrców”, których za karę wygnano do innego wymiaru zwanego Eternity Space skąd nie było ucieczki.

Nedianie stali się świadomi swojej ogromnej potęgi, dzięki której mogliby władać całą galaktyką. Aby już nikogo perspektywa ta nie skusiła zbudowali, tzw. Energy Nede i otoczyli ją nieprzeniknionym polem siłowym. Kto tam przybył tracił kontakt z resztą galaktyki już na zawsze. Ostatecznie by zatrzeć ślady własnej Nedianie zniszczyli nawet własną macierzystą planetę.

2,200,000 - 1,600,000 p.n.e.

Kolejny okres kreacyjny w wyniku, którego podczas procesu zwanego „ewolucją” na trzeciej planecie Układu Słonecznego (zwanej później Ziemią) pojawił się przodek dzisiejszego człowieka zwany „Homo Habilis” („człowiek zręczny” bądź „utalentowany”) pochodzący prawdopodobnie od małpy.

1,600,000 – 10,000 p.n.e.

Gatunek ludzki uzyskuje swój ostateczny kształt. Społeczność żyjąca na kontynencie Mu (Atlantydzie?) rozwija technikę na wystarczającym poziomie by pod koniec tego okresu myśleć już o podboju kosmosu.

9112 p.n.e.

Ziemię dotyka seria potężnych katastrof naturalnych związanych ze specyficznym ułożeniem się planet. Dodatkowo uderzenie meteoru powoduje zatopienie kontynentu Mu. Wysoka technika znika a ludzie, którzy przeżyli katastrofę wracają do życia półprymitywnego.

8000 – 1000 p.n.e.

Ludzkość powoli podnosi się z upadku. Na nowo odkryto takie metale jak miedź, cyna a zwłaszcza żelazo. Nauczono łączyć się te metale w stopy (np. brąz) oraz wytwarzać z nich broń i podstawowe narzędzia.

600 – 1000 A.D.

Chińczycy odkrywają proch. Jest to pierwsza zanotowana eksplozja w tzw. czasach nowożytnych.

Po raz pierwszy wyprodukowano stal.

1886 A.D.

Charles Martin Hall opracowuje elektrolityczny proces otrzymywania aluminium. Jest on wystarczająco tani i efektywny, więc znajduje zastosowanie w przemyśle.

1903 A.D.

17 grudnia tegoż roku na planecie Ziemia bracia Wright odbywają swój pierwszy historyczny lot maszyną cięższą od powietrza.

1914 – 1945 A.D.

Na Ziemi to tzw. „okres dwóch Wojen Światowych”. To także czas wielkiego skoku technologicznego ludzkości.

Pierwsze próby z silnikiem odrzutowym i rakietami (V2).

Miasto Hiroshima zostaje zniszczone przy pomocy bomby o potężnej sile rażenia. Rozpoczyna się era atomowa.

1957 A.D.

4 października na orbitę okołoziemską zostaje wystrzelony satelita Sputnik-1, pierwszy obiekt w kosmosie stworzony ręką człowieka. Ludzkość staje się częścią galaktycznej społeczności.

1961 A.D.

12 kwietnia miała miejsce pierwsza w historii obecność człowieka w przestrzeni kosmicznej. Dokonał tego radziecki kosmonauta Jurij Gagarin na statku Vostok-1.

1969 A.D.

20 lipca Amerykanin Neil Amstrong na statku Apollo 11 ląduje na Księżycu.

1995 A.D.

Po raz pierwszy w warunkach laboratoryjnych otrzymano cząsteczki antymaterii.

2064 A.D.

Trzecia Wojna Światowa

SD 1 (2087 A.D.)

7 marca Profesor Trillas Bachtein opracowuje technologię napędu podprzestrzennego (subspace warp technology) pozwalający ludzkości ominąć problemy związane z prędkością światła. Podprzestrzeń jest swego rodzaju „galaktycznym skrótem”, dziurą w czasoprzestrzeni. Wprawdzie statki poruszają się wtedy wolniej od światła, ale za to pokonują wielkie odległości w krótkim czasie.

SD 4 (2091 A.D.)

7 marca rozporządzeniem Rządu Ziemskiego oficjalnie uznano za obowiązujące nowe datowanie według Gwiezdnego Kalendarza (Stardate, SD). Za datę początkową uznano rok wynalezienia napędu podprzestrzennego.

SD 12 (2098 A.D.)

Trzecia planeta Układu Słonecznego (Ziemia) staje się centrum stworzonego właśnie Sojuszu Ziemskiego (Terran Alliance) zrzeszającego ludzi oraz wszystkie okryte planety i rasy. Organizacja ta powiększając się o kolejne planety i rasy z czasem przekształca się w Federację Pangalaktyczną.

Wprowadzono prawo o Ochronie Planet Nierozwiniętych (Underdeveloped Planet Protection, UP3), od tego czasu każda ingerencja w rozwój tychże światów jest surowo karana.

Odkryto planetę Styx (Stream) a na niej pierwsze OPA – Wrota Czasu (Time Gate). Federacja pod groźbą ostrych kar zakazała komukolwiek odwiedzania tego globu. Według Słownika Galaktycznego OPA to artefakt, który nie miał prawa znaleźć się w miejscu gdzie go odkryto (out-of-place-artifact, czyli OPA). W kolejnych stuleciach odkrywano kolejne OPA m.in. na Roak, Milokeeni czy Elicoor II (po szczegóły odsyłam do poszczególnych gier z serii Star Ocean).

SD 25 (2111 A.D.)

Na planecie Roak na świat przychodzą Cius Warren (syn Ryasa) i Joshua Jerrand (Featherfolk).

SD 46 (2132 A.D.)

Działająca na Roak nieznana grupa naukowców tworzy wirusa zamieniającego swe ofiary w kamień. Da on jednak znać o sobie dopiero po 300 latach.

Znaczna część wydarzeń ze Star Ocean 1 rozgrywa się właśnie w tym roku (patrz Star Ocean).

SD 72 (2158 A.D.)

Na Elicoor II Torastyczna Wojna Religijna (Torastic Religious War) wyłania dynastię królewską.

SD 114 (2200 A.D.)

Profesor J.D Wormer wydaje słynną publikację o “efekcie nieciągłości czasoprzestrzennej” omawiającą problem tzw. „paradoksu dziadka”, czyli słynne dociekania się, co by stało gdyby podróżnik w czasie cofnął się do przeszłości i zabił swojego dziadka. Zadał też ważniejsze pytanie, co mogłoby się stał gdyby hipotetyczny podróżnik wrócił do swoich czasów. Doszedł do wniosku, że taka możliwość byłaby równoznaczna z końcem naszego wszechświata.

SD 168 (2254 A.D.)

Powierzchnia planety Edifice zostaje zniszczona przez tsunami. Giną tysiące mieszkańców a ich kultura cofa się w rozwoju.

SD 207 (2293 A.D.)

Opracowano technologię Transporterów. Działa na zasadzie dezintegracji przenoszonego obiektu i wysłania dokładnej jego repliki w miejsce przeznaczenia gdzie na jej podstawie jest on odbudowywany. Technologia ta oparta została o Zasadę Nieoznaczoności Heisenberga (odsyłam do odpowiednich słowników).

SD 308 (2394 A.D.)

Na świat przychodzi Ronixis J. Kenny (Ziemianin).

SD 323 (2409 A.D.)

Na świat przychodzi Iria Silvestoli (Ziemianka).

SD 327 (2413 A.D.)

Na planecie Roak w wiosce Clatos Village na świat przychodzą Ratix Farrence i Dorn Marto.

SD 328 (2414 A.D.)

W wiosce Clatos Village na planecie Roak rodzi się Milly Killiet (Fellpool) córka Maltosa, miejscowego uzdrowiciela.

SD 331 (2417 A.D.)

31 sierpnia na planecie Tetragenesis rodzi się Ernest Raviede

SD 339 (2425 A.D.)

30 grudnia na planecie Expel na świat przychodzi Bowman Jean.

SD 341 (2427 A.D.)

5 sierpnia na świat przychodzi Expelianin, Dias Flac.

SD 342 (2428 A.D.)

Wybucha wojna między Federacją Pangalaktyczną, a Resonią.

16 lutego na planetoidzie Energy Nede rodzi się Noel Chandler.

SD 343 (2429 A.D.)

24 sierpnia na planecie Tetragenesis przychodzi na świat Opera Vectra (Tetrageniotka).

SD 343 (2429 A.D.)

18 września na Expel małżeństwo Eglasa i Labe Julesów doczekuje się córki Celine.

SD 344 (2430 A.D.)

22 października na świat przychodzi Nedianka, Chisato Madison (planetoida Energy Nede)

SD 346 (2432 A.D.)

28 września na świat przychodzi Expelianin, Ashton Anchors.

SD 346 (2432 A.D.) – SD 347 (2433 A.D)

Planeta Ise w Sektorze Gamma zostaje zniszczona przez nieznaną siłę.

W tych latach rozgrywa się akcja Star Ocean 1 (zainteresowanych szczegółami odsyłam by zapoznali się z tą pozycją).

Federacja zapoznaje się z Heraldyką (Heraldry) i na jej bazie naukowcy tworzą nową dziedzinę nauki zwaną Symbologią.


Okres pomiędzy Star Ocean 1 a Star Ocean 2

SD 350 (2436 A.D.)

29 lutego rodzi się córka Dr. Grafta Neumanna, Precis (planeta Expel).

SD 351 (2437 A.D.)

W lesie Shingo na planecie Expel kobieta imieniem Westa znajduje 3-letnią Renę przybyszkę z roku 3,699,997,563 p.n.e. Zabiera ją do wioski Arlia i wychowuje jak własną córkę.

SD 354 (2440 A.D.)

25 listopada małżeństwu Florence i Murdocha Geeste (rasa Fellpool) rodzi się syn Leon. Wychowuje się on na Zamku Lancour na planecie Expel gdzie jego rodzice pracują jako naukowcy.

między SD 355 (2441 A.D.) a SD 360 (2446 A.D.)

Rodzice Diasa oraz jego siostra Cecille zostają zabici przez bandytów w Lesie Shingo. Zrozpaczony Dias opuszcza wioskę Arlia by szkolić swoje umiejętności władania mieczem.

SD 362 (2448 A.D.)

Wybucha nowa wojna między Federacją Pangalaktyczną a Resonią.

SD 366 (2452 A.D.)

“Czarodziejska Kula”(Sorcery Globe) ukazuje się nagle na planecie Expel w mieście Eluria. Emituje dziwny rodzaj energii zmieniający zwierzęta i ludzi w demony.

Jest to rok wydarzeń opowiedzianych w Star Ocean 2. (Te osoby, które chcą dokładnie poznać te wydarzenia niech zapoznają się z tą pozycją.)

Na planecie Milokeenia odkryta zostaje tzw. Energia Kreacyjna (Creation Energy).

SD 367 (2453 A.D.)

Pod wpływem zanieczyszczeń spowodowanych przez „Sorcery Globe” rasa Niebieskich Delfinów przechodzi mutację i nabywa umiejętność życia na lądzie, (choć nigdy do końca nie zrezygnowała ze środowiska wodnego).


Okres pomiędzy Star Ocean 2 a Star Ocean 3

SD 368 (2454 A.D.)

Następują wydarzenia opisane później w Star Ocean: Blue Sphere (historia do zgłębienia we własnym zakresie).

SD 371 (2457 A.D.)

Dr. Precis Neumann tworzy urządzenie znane jako Puryfikator (tzn. oczyszczacz) Neumanna (Neumann Purifier). Dzięki niemu usunięte zostają efekty działania „Sorcery Globe” na planecie Expel. Działa to na zasadzie usuwania symbologicznych cząstek, które są przyczyną zanieczyszczenia. Fenomen ten jest znany jako Absorpcja Kurtza (Kurtz Absorption).

Expel dołącza do Federacji Pangalaktycznej.

SD 396 (2482 A.D.)

Na planecie Expel Federacja rozpoczyna wydobycie tzw. Kamieni Energetycznych (Energy Stone), źródła Energii Kreacyjnej.

SD 446 (2532 A.D.)

Roak zawiera sojusz z Ziemią.

SD 450 (2536 A.D.)

Roak przystępuje do Federacji Pangalaktycznej.

SD 452 (2538 A.D.)

Na planecie Elicoor II Imperium Greeton najeżdża i niszczy Królestwo Aquoru. Na jego gruzach powstają dwa nowe, Aquaria i Airyglyph.

SD 537 (2632 A.D.)

Napęd Grawitacyjny (Gravitic Warp) zostaje wynaleziony przez Dr-a Kruppa. Przez stworzenie i wykorzystanie grawitacji na zewnątrz statku kosmicznego pozwala na osiąganie niewyobrażalnych prędkości.

SD 652 (2638 A.D.)

Federacja Pangalaktyczna nawiązuje kontakt z Klausianami, którzy jednak są wobec niej niechętni i zdecydowanie odrzucają możliwość przyłączenia się.

SD 704 (2790 A.D.)

Pierwsze praktyczne zastosowanie Energii Kreacyjnej.

SD 710 (2796 A.D.)

Federacja Pangalaktyczna nawiązuje kontakt z Imperium Aldian. Jednak ich imperialistyczne zapędy w krótkim czasie doprowadzają do wojny.

Federacja Pangalaktyczna nawiązuje kontakt z planetą i rasą Vendeen. W przeciwieństwie do Aldian pozostają jednak neutralni.

SD 714 (2800 A.D.)

Na świat przychodzi Elicoorianin, Adray Lasbard.

SD 732 (2818 A.D.)

Wypadek związany z Działem Kreacyjnym (Creation Cannon) na okręcie wojennym Tilgrem powoduje potężną eksplozję, która niszczy statek i pobliską planetę. Od tego czasu używanie Energii Kreacyjnej podlega restrykcjom.

SD 736 (2822 A.D.)

Na planecie Klaus III przychodzi na świat Cliff Fittir.

SD 745 (2831 A.D.)

Na planecie Klaus IV przychodzi na świat Mirage Koas.

SD 748 (2834 A.D.)

Na planecie Elicoor II żona Glou Nox’a powija syna, Albela.

SD 749 (2835 A.D.)

Na planecie Elicoor II Nevelle Zelpher’owi rodzi się córka, Nel.

SD 753 (2839 A.D.)

Na Ziemi rodzi się Maria Traydor (prawdziwe imię nie znane). Zostaje adoptowana przez Jessie i Richarda Traydorów.

Małżeństwo Roberta i Ryoko Leingod doczekuje się syna, Fayt’a (planeta Ziemia).

SD 755 (2841 A.D.)

Narodziny Sophii Esteed, córki Clive’a i Kyoko na planecie Ziemia.

SD 758 (2844 A.D.)

W Moonbase na ziemskim księżycu – Luna rodzi się Peppita córka Elayne Rossetti i wysokiego rangą oficera Federacji. W obawie skandalu ojciec porzuca rodzinę a nieco później matka dziewczynki ginie w wypadku. Peppitę przygarnia ciotka Dulcinea pracująca w grupie cyrkowej Rossetti Troupe.

SD 760 (2846 A.D.)

Małżeństwu Forte G. i Aznora T. Huxleyów (rasa Menodix) rodzi się syn Roger S.

SD 763 (2849 A.D.)

Albel zawodzi podczas swojej tzw. Inicjacji Płomienii (Accession of Flame Ceremony). Glou Nox ginie osłaniając syna przed płomieniami a Albel w całym tym incydencie traci lewe ramię.

SD 765 (2851 A.D.)

Bazy Kosmiczne Federacji #16, #17 i #18 zostają zaatakowane przez Aldian. #17 zostaje kompletnie zniszczona a pozostałe są poważnie uszkodzone.

SD 772 (2858 A.D.)

Sophia, Fayt i jego rodzice spędzają wakację na Hyda IV gdy planeta niespodziewanie zostaje zaatakowana przez rasę Vendeeni. Rozpoczyna się „opowieść” o tytule Star Ocean 3: Till the End of Time (do zapoznania we własnym zakresie).

Statystyka

  • Data publikacji:
  • Artykuł czytany: 11173

Komentarze (9)

Ryjek ~ 14 kwietnia 2008, 10:10
Eee... Teges... Precis jest DZIEWCZYNĄ, więc nie może być SYNEM Dr. Neumann'a
_dark_cloud_ ~ 19 kwietnia 2008, 01:44
fajne to je ;f aż sobie chyba w to zagram, bo jeszcze nie grałem ;f
aysnel ~ 19 kwietnia 2008, 20:47
Jeśli chodzi o Precis. Na charakterystykach, których bazowałem określany jest jako mężczyzna. Tak samo określa go słownik w SO3 gdzie figuruje jako wynalazca "Neumann Purifier" (oczyszczacz powietrza). Tak czy inaczej sprawa rzeczywiście wymaga zbadania. Jeśli są gdzieś jeszcze jakieś pomyłki bądź niejasności to piszcie. Jeśli może znacie jakieś dodatkowe wydarzenia nie uwzględnione w tym kalendarium też piszcie. Najwyżej uzupełni się na bieżąco.
Ryjek ~ 29 kwietnia 2008, 09:05
Nooo... Nie grałem w SO3, dlatego swoją wiedzę opieram jedynie na SO2 - Precis jest wkurzająca nastolatką, pzt. na każdym możliwym rysunku widać u niej (oczywiście pod ubraniem;P ) piersi...
aysnel ~ 29 kwietnia 2008, 15:20
No dobra wygrałeś. Poproszę Tantalusa o odpowiednią zmianę.
Tantalus ~ 30 kwietnia 2008, 18:23
Zmiany wprowadzone.
aysnel ~ 01 majaa 2008, 20:29
Dzięki. Tak na przyszłość. Często w tej serii zdarza się , że te same miejsca i lokacje (planety, miasta. lasy, jaskinie, pasma górskie itp.) w poszczególnych jej częściach mogą nosić różne nazwy np: Resonia w SO1 to to samo co Lesonia w SO3 bądź Marokenia w So2 to Milokeenia w So3. Podobna sprawa ma się z z różnymi imionami... Takie rozwarstwienie to wina tłumaczy, Z drugiej strony akcja całego cyklu Star Ocean rozgrywa się na przestrzeni ponad 400 lat, więc przez ten czas język też na pewno ulegał zmianie i to powinno wystarczyć jako usprawiedliwienie.
Ryjek ~ 16 majaa 2008, 12:19
Resonia i Lesonia to tylko inne tłumaczenie tego samego (japońce wymawiają tak samo "L" i "R") - często są spory o tego typu nazewnictwo;P A w SO2 jest Milocina, z tego, co pamiętam... (Jeśli mowa o planecie, która pojawia się na początku wątku Claude'a). Możliwe też, że tu równiez jakoś zawinili tłumacze i chodzi o ta samą planetę z inaczej przetłumaczoną nazwą...
aysnel ~ 17 majaa 2008, 19:24
To jest ta sama planeta...

Dodaj komentarz

Wpisz treść komentarza w opowiednim polu. Pamiętaj, że HTML jest niedozwolony.

Niezarejestrowani użytkownicy uzupełniają również pole autora.

Konieczna jest również weryfikacja niezalogowanych użytkowników.

Wypowiedzi obraźliwe, infantylne oraz nie na temat będą moderowane - pisząc postaraj się zwiększyć wartość dyskusji.